ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΔΑΤΩΝ


Τα προκατασκευασμένα Φρεάτια τύπου ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ , χρησιμοποιούνται στην οδοποιία, για την συλλογή ομβρίων υδάτων και την αποστράγγιση των δρόμων.

Τα προκατασκευασμένα Φρεάτια τύπου ΔΡΟΜΟΥ , χρησιμοποιούνται στην οδοποιία, για την συλλογή ομβρίων υδάτων και περιλαμβάνουν μαντεμένια σχάρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Εξωτερικές διαστάσεις: 780Χ1.150 χιλιοστά.
 • Εσωτερικές διαστάσεις: 450Χ800 χιλιοστά.
 • Πάχος τοιχώματος: 175 χιλιοστά.
 • Ύψος: 970 χιλιοστά.
 • Ύψος πατούρας πλαισίου: 95 χιλιοστά.
 • Οπές σύνδεσης: Διατομή Φ400 χιλιοστά.
 • Απόσταση: 190 χιλιοστά από πυθμένα προς τα επάνω & 380 χιλιοστά από πάνω προς τα κάτω.
 • Βάρος: 1.103kg.
 • Οπλισμός: Ίνες προπυλενίου -
 • Προαιρετικός οπλισμός: Ι κλωβός Φ6/10 πλέγμα Τ-196.
 • Ποιότητα στεγανού σκυροδέματος: C35/45.
 • Ενσωμάτωση σχάρας: Προαιρετική η κατά παραγγελία.
 • Κατασκευή πυθμένα: Προαιρετική η κατά παραγγελία.
 • Αντοχή σχάρας: Σφαιροειδή κλάσης C250/25Τ. - 250ΚΝ & D400/40Τ. - 400ΚΝ.
 • Ικανότητα μεταφοράς: 24 τεμάχια με νταλίκα.