ΣΗΠΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ


Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διάθεσης των οικιακών λυμάτων περιλαμβάνει τον σηπτικό και τον απορροφητικό. Ένα τέτοιο σύστημα φαίνεται στο σχήμα. 

Το πρώτο τμήμα είναι μία στεγανή σηπτική δεξαμενή χωρισμένη στα δύο με ειδικά σχεδιασμένα στόμια εισόδου, που γεμίζεται από την αρχή με νερό καί δέχεται όλα τά λύματα της οικοδομής (κουζίνες, λουτρά, αποχωρητήρια, πλυντήρια κλπ). Στη δεξαμενή αυτή κατακρατούνται η λάσπη καί τά λίπη τών λυμάτων. Ετσι, στό δεύτερο τμήμα περνά μόνο νερό, που είναι μεν οργανικά και μικροβιακά φορτισμένο, αλλά διαυγές. 

Μέσα στη δεξαμενή αναπτύσσονται αναερόβιοι μικροοργανισμοί που αδρανοποιούν καί ελαχιστοποιούν τη λάσπη. Παραμένει μόνο μία ελάχιστη ποσότητα ανόργανης και μη αποικοδομούμενης λάσπης, που με την πάροδο των ετών αυξάνεται, καταλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της δεξαμενής, μειώνοντας την απόδοσή της. Η λάσπη αδειάζεται κάθε 5 χρόνια με βυτιοφόρο.

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από μία απορροφητική δεξαμενή όπου το νερό, που προέρχεται από τη σηπτική δεξαμενή, απορροφάται ομοιόμορφα από το έδαφος. Είναι δυνατόν επίσης το νερό αυτό να χρησιμοποιηθεί για πότισμα κήπου ή άλλες συναφείς χρήσεις.